Pridaná hodnota vďaka vizualizácii dát

Pridávame dátam nový rozmer.

Jediné čo Vám naozaj treba.

Zmysel na prvý pohľad.

Flexibilita a rýchlosť

Bezprostredný prístup k nášej databáze skúseností, vďaka ktorej získajú neprehľadné tabuľkové údaje úplne nový rozmer rýchlo a podľa Vášho vkusu.

Jasnosť a zreteľnosť

Sprostredkovanie analytických náhľadov pod uhlom, ktorý dáva zmysel už na prvý pohľad. Dátová analytika v tom pravom svetle.

Efektívna analytika

Sprístupnenie dôležitých údajov pre široké publikum v jednoduchom jazyku chytrej doby. Surové dáta zostávajú v zákulisí modernej vizualizácie.

Moderný dizajn

Dôsledná kombinácia najnovších trendov oblasti programovania a grafického dizajnu pre dosiahnutie dokonalého pohľadu na vec.

KTO SME?

DataViz

sleduje trendy a rozumie analytike.

Kladieme veľký dôraz na biznisový prínos vytvorených dátových náhľadov. Na inovácie v oblasti automatizovaného zberu údajov, dátovej vizualizácie a jej správnej interpretácie.

HealthyStocks

 

Projekt HealthyStocks kombinuje fundamentálnu, technickú a psychologickú analýzu akciových spoločností v jednoduchom, ľahko pochopiteľnom a užívateľsky prívetivom grafickom zobrazení.

Healthy Stocks poskytuje historické a aktuálne finančné výkazy verejne obchodovaných akciových spoločností, nad ktorými sa vykonávajú čiastkové analýzy finančných ukazovateľov. Plánujeme zaviesť nový spôsob filtrácie akcií ako aj nový spôsob overovania investičných stratégií na základe viacerých fundamentálnych skutočností.

Marketing

 

Meranie marketingu je naším každodenným poslaním.

Efektivita marketingového mixu priamo-úmerne závisí od správnych rozhodnutí. A vizualizácia dát je základom správnych marketingových rozhodnutí, ktoré vychádzajú z historických alebo aktuálnych real-time dát.

Reporting

 

Databázové admin rozhrania na mieru.

Prinášame možnosť jednoduchého a účinného zaznamenávania, vykazovania a sledovania trendov vo  Vašich údajoch aj pre menšie firmy, ktorým sa neoplatí investovať do SW riešenia pre tento účel desaťtisíce €€.

Kontaktujte nás

Kde nás môžete zastihnúť

Napíšte nám