poskytuje odpovede na otázky, ktoré ste ani nevedeli, že máte

Pridávame dátam nový rozmer.

Jediné čo Vám naozaj treba.

Zmysel na prvý pohľad.

Flexibilita a rýchlosť

Bezprostredný prístup k nášej databáze skúseností, vďaka ktorej získajú neprehľadné tabuľkové údaje úplne nový rozmer rýchlo a podľa Vášho vkusu.

Jasnosť a zreteľnosť

Sprostredkovanie analytických náhľadov pod uhlom, ktorý dáva zmysel už na prvý pohľad. Dátová analytika v tom pravom svetle.

Efektívna analytika

Sprístupnenie dôležitých údajov pre široké publikum v jednoduchom jazyku chytrej doby. Surové dáta zostávajú v zákulisí modernej vizualizácie.

Moderný dizajn

Dôsledná kombinácia najnovších trendov oblasti programovania a grafického dizajnu pre dosiahnutie dokonalého pohľadu na vec.

Kto sme?

DataViz

sledujeme trendy a rozumieme analytike.

Kladieme veľký dôraz na biznisový prínos vytvorených dátových náhľadov. Na inovácie v oblasti automatizovaného zberu údajov, dátovej vizualizácie a jej správnej interpretácie.

Vladimír Klein

optimista s realnym pohladom na rieseny problem. Profesné skúsenosti a poznania rôznorodých dátových štruktúr z oblastí samosprávy, cestovného ruchu, výroby, bankovníctva, majetkoprávnych vztahov, retailového predaja a dopravy považujem za silnú inšpiráciu pre vytváranie užívateľských pohľadov oslovujúcich širokú verejnosť – zrozumiteľnosť a dostupnosť sú základnými stavebnými kamenmi pri tvorbe akéhokoľvek pohľadu.

Peter Kello

rodák z Liptovského Mikuláša. Počas štúdií sa začal venovať počítačovej símulácií, analýze dát, agilným metódam programovania a softvérového inžinierstva, a mnohým ďalším zaujímavím témam. Počas úspešného doktorandského štúdia publikoval, v spolupráci s autorským kolektívom, niekoľko indexovaných pubikácií. Ako doktorand participoval na projekte tunelového simulátora, ktorý zastrešuje univerzita v Porte, kde strávil polroka. Ako programátor sa podielal na niekoľkých projektoch, kde pracoval vo viac ako 15 programovacích jazzkoch. Všetky záverečné práce vypracoval v sadzacom systéme TeX. Vo voľnom čase sa venuje športu a umeniu.

Kontaktujte nás

Kde nás môžete zastihnúť

Napíšte nám